Jordi Domenech Santamaría
Farmàcia. Regió Sanitària Lleida
Lluis Segovia, Asesor de Formación Corporativa
Rafael Lledó, Director General
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
Antoni Parada
Agència Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
Mª Isabel Rodríguez Montes, Presidenta
FEAFES Empleo
Sara González Yubero, Técnico
Observatorio de Salud Pública
Inés Grau
Obertament
Miguel Juncosa
Obertament
José Francisco Díaz, Director General
Dirección General de Salud Pública de Cantabria

Páginas