Jordi Domenech Santamaría
Farmàcia. Regió Sanitària Lleida
Lluis Segovia, Asesor de Formación Corporativa
Rafael Lledó, Director General
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
Antoni Parada
Agència Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
Mª Isabel Rodríguez Montes, Presidenta
FEAFES Empleo
Sara González Yubero, Técnico
Observatorio de Salud Pública
Inés Grau
Obertament
Miguel Juncosa
Obertament

Páginas